ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση είναι το πλέον σημαντικό στάδιο της διαχείρισης απορριμμάτων, διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας.

Η εταιρία μας, από το 2003 δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης, επενδύοντας διαρκώς τόσο σε χρόνο όσο και στη συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού της. Έτσι, είναι σε θέση να προσφέρει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης και ανάκτησης μεγάλου όγκου επαναχρησιμοποιούμενων υλικών όπως: αδρανή υλικά (σκύρο και 3Α), χαρτί – χαρτόνι, διάφορες κατηγορίες πλαστικών, και τέλος ξύλο, σίδερα και μέταλλα.

Απευθυνθείτε στην ΕΛ.ΣΤΑ.R. Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη, για την άμεση και συνεπή εξυπηρέτησή σας.