ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αποκομιδή Μπαζών – Απορριμμάτων

Μετά από την κατεδάφιση – καθαίρεση ενός κτιρίου το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η αποκομιδή των μπαζών και των απορριμμάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Στην ΕΛ.ΣΤΑ.R. Α.Ε. αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά μπάζων και απορριμμάτων, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό, ήτοι ειδικά φορτηγά τύπου αλυσιδάκι, γάντζου και vito, φορτηγά μεταφοράς κάδων, χοάνες, καθώς και κάδους χωρητικότητας από 8 έως 35 κυβικά.

Δραστηριοποιούμενοι στην αποκομιδή μπάζων και απορριμμάτων εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες σας, και μάλιστα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.