ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ – ΠΡΕΣΩΝ

Ενοικιάσεις Κάδων – Πρεσών

Η ΕΛ.ΣΤΑ.R. Α.Ε. διαθέτει προς ενοικίαση μια ολοκληρωμένη γκάμα κάδων, κατάλληλων για την απομάκρυνση και μεταφορά μπάζων και απορριμμάτων που έχουν προκύψει από τη διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών.

Σε εμάς θα βρείτε, επίσης, πρέσες συμπίεσης (press containers) απορριμμάτων που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τον όγκων των απορριμμάτων σας και να προστατέψετε το περιβάλλον. Η χωρητικότητα των κάδων μας είναι από 8 έως 35 κυβικά και των press containers από 8 έως 22.

Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες, τεχνικές και εμπορικές εταιρίες, βιομηχανίες και δήμους, που επιθυμούν να συλλέξουν και να μεταφέρουν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα από το χώρο τους.